PS ako sponzor hasičskej súťaže

Pozemkové spoločenstvo  je hrdé na to, že môže podporiť miestnu komunitu a jej aktivity. Tentokrát sme sa rozhodli stať sa hrdým sponzorom hasičskej súťaže, ktorá sa uskutočnila 2.9. 2023. Sme radi, že sme mohli podporiť túto udalosť, ktorá spája našu komunitu a poskytuje našim dobrovoľným hasičom príležitosť ukázať svoje zručnosti a odvahu. Chceme poďakovať všetkým zúčastneným za ich úsilie a odhodlanie, ako aj organizátorom súťaže za vytvorenie takéhoto skvelého podujatia.

Odkaz na FOTOGRAFIE:

Ďalšie články

Krásne prežitie Vianočných sviatkov

Drahí podielnici pozemkového spoločenstva, V tomto čarovnom období Vianoc by sme vám chceli vyjadriť našu vďačnosť za vašu dôveru a spoluprácu počas minulého roka. Nech