Nový platný cenník od apríla 2024

Cenník je možné si stiahnuť v sekcii dokumenty alebo po kliknutí na odkaz nižšie:

Cenník dreva platný od apríla 2024

Ďalšie články

Krásne prežitie Vianočných sviatkov

Drahí podielnici pozemkového spoločenstva, V tomto čarovnom období Vianoc by sme vám chceli vyjadriť našu vďačnosť za vašu dôveru a spoluprácu počas minulého roka. Nech