VII. ročník prechodu Medzibrodským chotárom

V sobotu, 27. januára 2024, sa uskutočnil VII. ročník prechodu Medzibrodským chotárom, ktorého organizáciu sme aktívne podporili. O 8.30 hodine vyše 120 nadšených účastníkov vyrazilo na túru plnú prírodných krás. Ich cesta ich priviedla cez malebné lesy a kopce, a to po trase Hrádok – Pod Kýčerou – Čerťaž – Boháčov Žiar – Roľkovo – Rakytiny – Hrickova dolina.

Počas putovania mali príležitosť obdivovať nádherné scenérie a spojiť sa s prírodou v každom kroku. Účastníci si užívali každý moment prechodu, čo len umocňovalo atmosféru celého podujatia.

V Hrickovej doline čakalo účastníkov zaslúžené občerstvenie. Túto príjemnú prestávku sme zabezpečili spolu s obcou Medzibrodie nad Oravou. Dúfame, že občerstvenie posilnilo účastníkov na zvyšok prechodu.

Výprava Medzibrodským chotárom sa tak stala nielen príležitosťou pre aktívny pohyb a spoločenské stretnutie, ale aj príležitosťou objaviť krásy prírody.

Veríme, že sa účastníkom páčilo a budeme sa tešiť na ďalší ročník.

Viac fotografií z prechodu nájdete na stránke: https://www.medzibrodienadoravou.sk/vii-rocnik-prechodu-medzibrodskym-chotarom—27012024-a22-1626

Ďalšie články

Letné práce v PS

Leto je obdobím intenzívnej práce v lesníctve. Teplé a slnečné počasie vytvára ideálne podmienky pre rojenie podkôrneho hmyzu a rast nežiadúcej vegetácie na kalamitných plochách

Výchovné zásahy v poraste č. 60_2, 60_3

Výbor spoločenstva sa snaží postupovať podľa programu starostlivosti o les a dokončuje výchovné opatrenia v určených jednotkách priestorového rozdelenia lesa (lokalita Laz). Po dokončení takýchto