Krásne prežitie Vianočných sviatkov

Drahí podielnici pozemkového spoločenstva,

V tomto čarovnom období Vianoc by sme vám chceli vyjadriť našu vďačnosť za vašu dôveru a spoluprácu počas minulého roka. Nech vám Vianoce prinášajú radosť, lásku a pohodu, a nech nový rok prinesie hojnosť šťastia, zdravia a úspechov. Ďakujeme vám za vašu podporu a tešíme sa na spoluprácu v nadchádzajúcom roku.
Veselé Vianoce a šťastný Nový rok Vám praje výbor pozemkového spoločenstva.

 

Ďalšie články