Príprava pre oplotenie JPRL (jednotky priestorového rozdelenia lesa) č. 3009

Minulé roky boli zrealizované výsadby sadeníc v dielci č. 3009 (Klimovo). Z dôvodu vysokého počtu raticovej zvery bola umelá obnova neúspešná a to aj za použitia prípravku „Cervacol“. Jediným účinným riešením je oplotenie danej JPRL a zabrániť tak prístupu zveri k sadeniciam. Novú výsadbu a oplotenie JPRL zabezpečí spoločnosť JAMIKO s. r. o. .

Viac fotografií nájdete TU

Užitočný link: https://gis.nlcsk.org/islhp/

Ďalšie články

PS ako sponzor hasičskej súťaže

Pozemkové spoločenstvo  je hrdé na to, že môže podporiť miestnu komunitu a jej aktivity. Tentokrát sme sa rozhodli stať sa hrdým sponzorom hasičskej súťaže, ktorá