Dokončenie oplotenia v JPRL 3009 a zapojenie do výzvy č. 69

Dokončila sa jedna etapa oplotenia JPRL č. 3009 na Klimove. V budúcnosti máme v pláne oplotiť aj viacero problémových úsekov, kde vznikli enormné škody spôsobené divokou zverou. Momentálne pracujeme na projekte, ktorý sa zameriava na zapojenie do výzvy č. 69 (odkaz: https://www.apa.sk/69-prv-2023) zo strany Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry. Táto výzva je zameraná práve na investície do rozvoja lesných oblastí a na zlepšenie životaschopnosti lesov, s cieľom realizovať adaptáciu lesov na klimatické zmeny a ochranu lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou.

Ďalšie fotky nájdete v podstránke Fotogalérie resp. TU

Ďalšie články

Krásne prežitie Vianočných sviatkov

Drahí podielnici pozemkového spoločenstva, V tomto čarovnom období Vianoc by sme vám chceli vyjadriť našu vďačnosť za vašu dôveru a spoluprácu počas minulého roka. Nech