Dokončenie oplotenia v JPRL 3009 a zapojenie do výzvy č. 69

Dokončila sa jedna etapa oplotenia JPRL č. 3009 na Klimove. V budúcnosti máme v pláne oplotiť aj viacero problémových úsekov, kde vznikli enormné škody spôsobené divokou zverou. Momentálne pracujeme na projekte, ktorý sa zameriava na zapojenie do výzvy č. 69 (odkaz: https://www.apa.sk/69-prv-2023) zo strany Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry. Táto výzva je zameraná práve na investície do rozvoja lesných oblastí a na zlepšenie životaschopnosti lesov, s cieľom realizovať adaptáciu lesov na klimatické zmeny a ochranu lesných porastov pred škodami spôsobenými raticovou zverou.

Ďalšie fotky nájdete v podstránke Fotogalérie resp. TU

Ďalšie články

PS ako sponzor hasičskej súťaže

Pozemkové spoločenstvo  je hrdé na to, že môže podporiť miestnu komunitu a jej aktivity. Tentokrát sme sa rozhodli stať sa hrdým sponzorom hasičskej súťaže, ktorá

Vyžínanie na parcele č. 750

Starostlivosť o pozemok na ktorom sú garáže bolo potrebné z dôvodu optimalizácie priestoru. Vyžínanie pozemku pri garážach zabezpečí dostatočný priestor na pohyb a manipuláciu s