Výchovné zásahy v poraste č. 60_2, 60_3

Výbor spoločenstva sa snaží postupovať podľa programu starostlivosti o les a dokončuje výchovné opatrenia v určených jednotkách priestorového rozdelenia lesa (lokalita Laz). Po dokončení takýchto opatrení môžeme neskôr žiadať podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov. Zdôrazňujeme že výchovné zásahy v porastoch sú potrebné pre zvýšenie hrúbkového a výškového prírastku a pre získanie stability a odolnosti.

Fotky z porastov môžete nájsť vo fotogalérií resp. na tomto LINKU

Ďalšie články

Letné práce v PS

Leto je obdobím intenzívnej práce v lesníctve. Teplé a slnečné počasie vytvára ideálne podmienky pre rojenie podkôrneho hmyzu a rast nežiadúcej vegetácie na kalamitných plochách