VII. ročník prechodu Medzibrodským chotárom

V sobotu, 27. januára 2024, sa uskutočnil VII. ročník prechodu Medzibrodským chotárom, ktorého organizáciu sme aktívne podporili. O 8.30 hodine vyše 120 nadšených účastníkov vyrazilo na túru plnú prírodných krás. Ich cesta ich priviedla cez malebné lesy a kopce, a to po trase Hrádok – Pod Kýčerou – Čerťaž – Boháčov Žiar – Roľkovo – […]

Krásne prežitie Vianočných sviatkov

Drahí podielnici pozemkového spoločenstva, V tomto čarovnom období Vianoc by sme vám chceli vyjadriť našu vďačnosť za vašu dôveru a spoluprácu počas minulého roka. Nech vám Vianoce prinášajú radosť, lásku a pohodu, a nech nový rok prinesie hojnosť šťastia, zdravia a úspechov. Ďakujeme vám za vašu podporu a tešíme sa na spoluprácu v nadchádzajúcom roku. […]

Jemnejšie formy vyťahovania dreva z porastov a krok k prírode blízkemu hospodáreniu lesa

Pozemkové spoločenstvo dalo firmám, ktoré u nás vykonávajú ťažbu dreva, za úlohu zamerať sa na výchovné ťažby a spracovanie náhodnej ťažby. V súčasnosti prebieha práca v lesnej jednotke (JPRL) č. 101_2 s výmerou 4,25 ha, kde je podľa programu starostlivosti o les potrebný výchovný zásah (prebierka) s objemom 102 m3. Výchovné zásahy sú dôležité pre […]

Dokončenie oplotenia v JPRL 3009 a zapojenie do výzvy č. 69

Dokončila sa jedna etapa oplotenia JPRL č. 3009 na Klimove. V budúcnosti máme v pláne oplotiť aj viacero problémových úsekov, kde vznikli enormné škody spôsobené divokou zverou. Momentálne pracujeme na projekte, ktorý sa zameriava na zapojenie do výzvy č. 69 (odkaz: https://www.apa.sk/69-prv-2023) zo strany Pôdohospodárskej Platobnej Agentúry. Táto výzva je zameraná práve na investície do […]

PS ako sponzor hasičskej súťaže

Pozemkové spoločenstvo  je hrdé na to, že môže podporiť miestnu komunitu a jej aktivity. Tentokrát sme sa rozhodli stať sa hrdým sponzorom hasičskej súťaže, ktorá sa uskutočnila 2.9. 2023. Sme radi, že sme mohli podporiť túto udalosť, ktorá spája našu komunitu a poskytuje našim dobrovoľným hasičom príležitosť ukázať svoje zručnosti a odvahu. Chceme poďakovať všetkým […]

Vyžínanie na parcele č. 750

Starostlivosť o pozemok na ktorom sú garáže bolo potrebné z dôvodu optimalizácie priestoru. Vyžínanie pozemku pri garážach zabezpečí dostatočný priestor na pohyb a manipuláciu s vozidlami, uľahčuje vjazd a výjazd vozidiel, minimalizuje riziko poškodenia vozidiel alebo objektov okolo garáže a zabezpečuje pohodlné parkovanie. Taktiež udržiavaný priestor okolo garáží prispieva k estetickému vzhľadu celého okolia.

Nové dvere na starej škole

Pozemkové spoločenstvo požiadalo firmu JAMIKO s. r. o. o vyrobenie nových dverí do starej školy konkrétne na budove s č. 103.

Vzájomná spolupráca medzi spoločenstvom a rezbárom

Radi by sme vás informovali, že sme od majstra Jozefa Dubravského dostali pekné dielo – tematickú lavičku vyrobenú z poskytnutej drevnej hmoty. S veľkou radosťou sme ho prijali a umiestnili pri kostole. Veríme, že táto lavička bude slúžiť verejnosti a spríjemní pobyt každému, kto ju využije. Pre viac fotografií kliknite TU:

Príprava pre oplotenie JPRL (jednotky priestorového rozdelenia lesa) č. 3009

Minulé roky boli zrealizované výsadby sadeníc v dielci č. 3009 (Klimovo). Z dôvodu vysokého počtu raticovej zvery bola umelá obnova neúspešná a to aj za použitia prípravku „Cervacol“. Jediným účinným riešením je oplotenie danej JPRL a zabrániť tak prístupu zveri k sadeniciam. Novú výsadbu a oplotenie JPRL zabezpečí spoločnosť JAMIKO s. r. o. . Viac […]