Zapojenie do školenia v rámci certifikácie PEFC.

V rámci spoločenstva sme sa zúčastnili školenia v rámci certifikačnej schémy PEFC. Pozemkové spoločenstvo má záujem pridať sa k držiteľom osvedčenia certifikátu PEFC ako dobrovoľný nástroj pre trvalo udržateľné obhospodarovanie lesov. Viac o certifikácií lesov PEFC a ich výhodách nájdete na stránke: https://www.pefc.sk .

Ďalšie články

PS ako sponzor hasičskej súťaže

Pozemkové spoločenstvo  je hrdé na to, že môže podporiť miestnu komunitu a jej aktivity. Tentokrát sme sa rozhodli stať sa hrdým sponzorom hasičskej súťaže, ktorá