Vyžínanie na parcele č. 750

Starostlivosť o pozemok na ktorom sú garáže bolo potrebné z dôvodu optimalizácie priestoru. Vyžínanie pozemku pri garážach zabezpečí dostatočný priestor na pohyb a manipuláciu s vozidlami, uľahčuje vjazd a výjazd vozidiel, minimalizuje riziko poškodenia vozidiel alebo objektov okolo garáže a zabezpečuje pohodlné parkovanie. Taktiež udržiavaný priestor okolo garáží prispieva k estetickému vzhľadu celého okolia.

Ďalšie články

PS ako sponzor hasičskej súťaže

Pozemkové spoločenstvo  je hrdé na to, že môže podporiť miestnu komunitu a jej aktivity. Tentokrát sme sa rozhodli stať sa hrdým sponzorom hasičskej súťaže, ktorá