Vyžínanie na parcele č. 750

Starostlivosť o pozemok na ktorom sú garáže bolo potrebné z dôvodu optimalizácie priestoru. Vyžínanie pozemku pri garážach zabezpečí dostatočný priestor na pohyb a manipuláciu s vozidlami, uľahčuje vjazd a výjazd vozidiel, minimalizuje riziko poškodenia vozidiel alebo objektov okolo garáže a zabezpečuje pohodlné parkovanie. Taktiež udržiavaný priestor okolo garáží prispieva k estetickému vzhľadu celého okolia.

Ďalšie články

Krásne prežitie Vianočných sviatkov

Drahí podielnici pozemkového spoločenstva, V tomto čarovnom období Vianoc by sme vám chceli vyjadriť našu vďačnosť za vašu dôveru a spoluprácu počas minulého roka. Nech