Nové dvere na starej škole

Pozemkové spoločenstvo požiadalo firmu JAMIKO s. r. o. o vyrobenie nových dverí do starej školy konkrétne na budove s č. 103.

Ďalšie články

Krásne prežitie Vianočných sviatkov

Drahí podielnici pozemkového spoločenstva, V tomto čarovnom období Vianoc by sme vám chceli vyjadriť našu vďačnosť za vašu dôveru a spoluprácu počas minulého roka. Nech