Nové dvere na starej škole

Pozemkové spoločenstvo požiadalo firmu JAMIKO s. r. o. o vyrobenie nových dverí do starej školy konkrétne na budove s č. 103.

Ďalšie články

PS ako sponzor hasičskej súťaže

Pozemkové spoločenstvo  je hrdé na to, že môže podporiť miestnu komunitu a jej aktivity. Tentokrát sme sa rozhodli stať sa hrdým sponzorom hasičskej súťaže, ktorá